Trang chủ » Tâm Sự » Bài dự thi_Nếu nhân sinh chỉ một lần gặp gỡ_07/09/2017

Bài dự thi_Nếu nhân sinh chỉ một lần gặp gỡ_07/09/2017

Giới thiệu Đẹp+

Chúng ta thường rất khó thừa nhận sự thật rằng mình yếu đuối, bởi vậy, chúng ta thường kiếm đủ cớ để biện minh cho mình và cho người khác nữa. Chúng ta lúc nào cũng chỉ biết đợi chờ: chờ một điều gì đó xảy ra, chờ một việc nào đó kết thúc, chờ một cái bắt đầu…