Trang chủ » Chủ đề: Born

Chủ đề: Born

TUDOR PHÁT ĐỘNG Chiến dịch Born To Dare – Her World Việt Nam

Chiến dịch Born To Dare không chỉ phản ánh lịch sử của TUDOR mà còn nói lên được những gì thương hiệu này đang đại diện Trong năm 2017, TUDOR đã phát động chiến dịch mới với tinh thần “Born To Dare”. Chiến dịch Born To Dare không chỉ phản ánh lịch sử của TUDOR mà còn nói lên được những gì thương hiệu này đang đại diện. Những người …

Xem thêm