Trang chủ » Chủ đề: Bỏ Trốn

Chủ đề: Bỏ Trốn

Khi bị giục lấy chồng, em chỉ muốn bỏ trốn

Khi bị giục lấy chồng, em chỉ muốn bỏ trốn

Ở cái tuổi suốt ngày phải tránh nghe những câu không muốn nghe, tránh gặp những người sẽ nói những câu khong muốn nghe. tránh sao được hết, chỉ là trì hoãn được lâu hơn lúc nào thì tốt. em đã từng nghĩ đến việc không lập gia đình. nhưng mà cách nghĩ ấy mẹ em sẽ không đồng ý, làm thế nào để thuyết phục được đây. vẫn chỉ …

Xem thêm