Trang chủ » Chủ đề: Bỏ Đi

Chủ đề: Bỏ Đi

Có lẽ chúng ta đã nợ người cũ một lời cảm ơn

Có lẽ chúng ta đã nợ người cũ một lời cảm ơn

Hãy luôn nhớ, trái đất sẽ vẫn quay, không vì một ai mà dừng lại. Con người vẫn sống, không vì một lý do nào mà buông tay. Ngày người bỏ đi, ta chỉ biết oán trách và hờn dỗi. Bây giờ nghĩ lại, nhận ra ta thật trẻ con, vì đã quên cảm ơn người… Ngày ấy, ta chọn cách rời xa nhau chỉ vì trong lòng có quá …

Xem thêm