Trang chủ » Chủ đề: Biết Người Biết Ta

Chủ đề: Biết Người Biết Ta

Im lặng không có nghĩa là ngừng yêu thương, nhưng cứ mãi im lặng thì sẽ đánh mất nhau

Im lặng không có nghĩa là ngừng yêu thương, nhưng cứ mãi im lặng thì sẽ đánh mất nhau

Bởi vì im lặng, cho nên bạn không hề biết người ta đang tổn thương đến thế nào và bạn cũng vậy. Bởi vì im lặng, cho nên bạn không biết mỗi giây trôi qua vô tình khiến cả hai đều thất vọng đến nhường nào… Có những mối quan hệ từng điên cuồng để có được, từng điên cuồng để giữ lấy, nhưng cuối cùng lại rời xa nhau …

Xem thêm