Trang chủ » Chủ đề: Bầu Trời

Chủ đề: Bầu Trời

Người đã từng là cả một câu chuyện, mà bây giờ chỉ là một cái tên

Người đã từng là cả một câu chuyện, mà bây giờ chỉ là một cái tên

Tại sao lại đau lòng khi đối với nhau chỉ là người dưng… Tại sao có thể cùng nhau vượt qua giông bão, nhưng chẳng thể hạnh phúc ngày mưa tan.. Tại sao trái đất này ba phần tư là nước mắt? Ba phần tư những người yêu nhau mà không lấy được nhau? – Mình chia tay nhé anh, em xin lỗi. Chỉ một dòng tin nhắn, em bỏ …

Xem thêm