Trang chủ » Chủ đề: Bắt Đầu

Chủ đề: Bắt Đầu

Nếu cuối cùng, chúng ta chọn rời xa nhau

Nếu cuối cùng, chúng ta chọn rời xa nhau

Rồi sẽ đến lúc, tất cả những gì chúng ta đã từng trân quý trong khoảng thời gian qua sẽ nhẹ nhàng tan biến, như chưa từng bắt đầu… Nếu cuối cùng, chúng ta chọn rời xa nhau, xin hãy thanh thản đón lấy sự cô đơn đôi lúc, có thể khi nhìn vào trong gương, thấy mình thật thảm hại, nhưng sau cùng, chúng ta mới là người mạnh …

Xem thêm