Trang chủ » Chủ đề: Bắt Đầu Lại Từ Đầu

Chủ đề: Bắt Đầu Lại Từ Đầu

Có những ngày muốn đi đâu đó thật xa

Có những ngày muốn đi đâu đó thật xa

Có những ngày, thật muốn đi đâu đó thật xa. Đến một vùng đất mới, gặp những con người mới và bắt đầu lại từ đầu. Một vùng đất mà ở đó con người chẳng hề toan tính thiệt hơn, thành công hay thất bại, giàu hay nghèo. Một vùng đất không có khói bụi và có không khí trong lành để bản thân thấy an yên. Một vùng đất …

Xem thêm