Trang chủ » Chủ đề: Bào Mòn

Chủ đề: Bào Mòn

Em đừng cố tỏ ra mạnh mẽ

y

Em này, tôi không biết những tháng năm ấy đã bào mòn trái tim em hao gầy đến độ nào nữa, chỉ có thể đoán mà không dám nói ra vì sợ khi nhắc về sẽ khiến những nơi vừa được vá lành ấy lại rướm máu. Em nghĩ mình mạnh mẽ sao em? Tôi thì không nghĩ vậy, cả phần còn lại của thế giới, có bảo rằng em …

Xem thêm