Trang chủ » Chủ đề: Bản Lĩnh

Chủ đề: Bản Lĩnh

Đừng chủ trương cái gì của mình thì không cần giữ, sẽ mất đấy

Đừng chủ trương cái gì của mình thì không cần giữ, sẽ mất đấy

Kể cả khi bạn tin tưởng vào bản lĩnh và độ chung thủy của người mà bạn yêu, thì cũng không thể tin được rằng thế giới ngoài kia không còn ai muốn “mồi chài” tán tỉnh người yêu bạn. Ai nói là cái gì là của mình thì không cần phải giữ, sớm muộn vẫn là của mình. Và ai nói là người thuộc về mình thì không cần …

Xem thêm