Trang chủ » Chủ đề: Ba Mẹ

Chủ đề: Ba Mẹ

Chọn gia đình hay chọn người yêu

Chọn gia đình hay chọn người yêu

Không biết có ai gặp hoàn cảnh giống em không không khi ba mẹ mình ngăn cấm và bắt lựa chọn một là người đó, hai là ba mẹ. Làm con cái dù thế nào cũng không thể vứt bỏ gia đình, nguồn gốc của mình được. Như thế, em chỉ có một lựa chọn mà thôi. Giờ đây em hoàn toàn bế tắc. Mặc dù đã hai bốn tuổi …

Xem thêm