Trang chủ » Chủ đề: Apply học bổng

Chủ đề: Apply học bổng

Chuẩn Bị Hồ Sơ Apply Học Bổng Là Một Quá Trình “Bán Thân”

Chuẩn Bị Hồ Sơ Apply Học Bổng Là Một Quá Trình "Bán Thân"

Chuẩn bị hồ sơ apply học bổng các loại về bản chất là một quá trình “bán thân” (sale) và bạn là một nhân viên sale. Bạn sale càng tốt, càng chuyên nghiệp thì bạn càng nổi bật trong hàng ngàn “thí sinh”. Lúc sale thành công, thì hội đồng sẽ bỏ ra 2-4 tỷ để cấp học bổng cho bạn, lúc đó bạn có thể tự hào: mình đã …

Xem thêm