Trang chủ » Chủ đề: Ánh Mắt

Chủ đề: Ánh Mắt

Đôi khi tình yêu là đứng đó nhìn người mình yêu hạnh phúc

Đôi khi tình yêu là đứng đó nhìn người mình yêu hạnh phúc

Một cách nghiễm nhiên, yêu ai đó chính là đã bán tâm hồn mình chỉ bằng một ánh mắt hay lời nói và người ta luôn ước ao ngày chung đôi, ngày có thể nắm tay sánh bước bên nhau đến cuối đời. Một số ít lại có cách yêu khác, đó là chỉ cần nhìn người mình yêu được hạnh phúc, được làm điều họ thích là coi đó …

Xem thêm