Trang chủ » Chủ đề: An Toàn

Chủ đề: An Toàn

Ngoài anh, chẳng có ai đủ khả năng khiến em cảm thấy an toàn

Ngoài anh, chẳng có ai đủ khả năng khiến em cảm thấy an toàn

Khi em nghĩ về anh, là nghĩ về tất cả những bình yên ta từng có, là nỗi nhớ khắc khoải sau mấy tháng xa nhau và là cái ôm thật chặt từ phía sau. Tự dưng hôm nay, Sài Gòn đổ mưa – và em lại nhớ anh – nhớ người đàn ông từng là của em đến đau lòng. Sau khi rời xa nhau, có một vài người …

Xem thêm