Trang chủ » Chủ đề: Ấm Ức

Chủ đề: Ấm Ức

Phụ nữ sinh ra đâu phải chỉ để chịu đựng và hi sinh

Phụ nữ sinh ra đâu phải chỉ để chịu đựng và hi sinh

Thương lắm đàn bà ạ! Nhưng tôi cũng chỉ nghe và biết nghe thôi. Nếu được ở gần bên chắc chắn tôi sẽ ôm chị vào lòng… thương lắm! Hãy cố gắng lên đàn bà nhé. Trời không lấy của ai tất cả đâu, nếu ý thức bị xiềng xích như một con voi, và không biết bay thẳng lên phía trên giống như chim đại bàng thì các chị …

Xem thêm