Trang chủ » Chủ đề: 21 Tuổi

Chủ đề: 21 Tuổi

21 tuổi – Tôi thấy chênh vênh

21 tuổi - Tôi thấy chênh vênh

21 tuổi – chẳng đủ mạnh mẽ để khác biệt, chẳng đủ cứng rắn để đối diện, chẳng đủ rộng mở để yêu thương… Bạn bè tôi có đứa đã được gia đình chỉ cho 1 con đường, sẵn sàng chỉ chờ bước đến. Có đứa hài lòng chấp nhận đi trên con đường ấy, có đứa cá tính muốn bước đi trên chính đôi chân của mình nhưng rồi …

Xem thêm