Trang chủ » Chủ đề: 16 điều không

Chủ đề: 16 điều không

16 điều “không” mà chỉ người thông minh mới có thể làm

This is a rendering of what this post might look like in Google's search results.Read this post for more info. 16 điều "không" mà chỉ người thông minh mới có thể làm

Để đánh giá sự thông minh của một người cần dựa trên nhiều yếu tố. Tuy nhiên, nếu làm được 16 điều dưới đây thì cũng có thể cho rằng bạn thông minh hơn người. Câu hỏi đầu tiên: đâu là tiêu chuẩn để đánh giá một cá nhân thông minh hay không? Có phải là khả năng ghi nhớ siêu đẳng? Chỉ số IQ cao chót vót? Câu trả …

Xem thêm