Trang chủ » Làm Đẹp » [ELLE Beauty Awards 2018] Beauty Blogger Việt yêu thích sản phẩm làm đẹp nào nhất? – ELLE Việt Nam

[ELLE Beauty Awards 2018] Beauty Blogger Việt yêu thích sản phẩm làm đẹp nào nhất? – ELLE Việt Nam

Giới thiệu Đẹp+

Chúng ta thường rất khó thừa nhận sự thật rằng mình yếu đuối, bởi vậy, chúng ta thường kiếm đủ cớ để biện minh cho mình và cho người khác nữa. Chúng ta lúc nào cũng chỉ biết đợi chờ: chờ một điều gì đó xảy ra, chờ một việc nào đó kết thúc, chờ một cái bắt đầu…